Emitent

Fundusze Kruk zarządzane przez ING TFI zmniejszyły zaangażowanie z 10,07 do 9,88 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.