Dofinansowanie udziału w targach Inhorgenta Europe 2008

W dniu dzisiejszym na oficjalnej stronie Ministerstwa Gospodarki, www.eksporter.gov.pl, ukazał się komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie udziału w targach zagranicznych w ramach poddziałania 2.2.2 SPO-WKP, wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.Powodem wstrzymania przyjmowania wniosków do tego programu, podanym przez Ministerstwo Gospodarki, jest wysoki poziom kontraktacji i tym samym wyczerpanie się środków pomocowych pochodzących z programu SPO-WKP przeznaczonego na lata 2004-2006.