Sprostowanie

W artykule \"Praca ze złota\" (\"Głos\" z dnia 25 lipca 2007 r.) znalazło się stwierdzenie, że \"Głośnym echem odbiła się także sprawa skopiowania przez firmę Apart wzoru pierścionka z brylantem <> firmy W. Kruk. Rywalizacja na rynku doprowadziła do tego, że spółka zastrzegła wzór w urzędzie patentowym\". Informacja ta nie znajduje uzasadnienia w faktach. Redakcja przeprasza jubilerską spółkę.