VAT trzeba płacić niezależnie od wszystkiego

Reguły rozliczania podatku VAT nakładają na przedsiębiorcy obowiązek uiszczenia podatku niezależnie od faktu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczony towar.


Konstrukcja ta jest szczególnie dotkliwa w okresie kryzysu
gospodarczego dla drobnych przedsiębiorców, bowiem
często dopiero faktyczne otrzymanie należności pozwala
im na przekazanie środków z tytułu wymaganego
podatku. Warto zatem zwrócić uwagę na przewidziane
przepisami powołanej ustawy regulacje pozwalające na kasowe
dokonywanie rozliczenia VAT, które chociaż zapewne w ograniczony
sposób, to jednak pozwalają na ograniczenie niniejszych problemów.Kasowe rozliczanie VAT


Przepisy przewidują szczególną formę rozliczeń opartą na systemie
kasowym, możliwą do stosowania wyłącznie przez przedsiębiorców
posiadających status tzw. małego podatnika. Za takiego uważa się
podatnika VAT, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła
w poprzednim roku podatkowym kwoty stanowiącej równowartość
1 200 000 euro (w roku 2011 limit ten wynosi 4 760 000 zł, natomiast
w roku 2012 będzie wynosił 5 324 000 zł), z wyłączeniem szczególnyc [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Marek Piotrowski