Suma ubezpieczenia od ognia wyższa niż suma ubezpieczenia od kradzieży

Rozmowa z Jarosławem Oleksym,
Prezesem Zarządu Alea Broker


Polski Jubiler: Jakie ubezpieczenie powinien mieć każdy salon
jubilerski?


Jarosław Oleksy, Prezes Zarządu Alea Broker: Podstawowym ubezpieczeniem
jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.
Właściciel salonu powinien je rozszerzyć o ryzyka kradzieży z włamaniem,
rabunku oraz kradzieży zwykłej. Dodatkowym zabezpieczeniem
dla każdego właściciela lub najemcy nieruchomości będzie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
i posiadania mienia. Zakres ubezpieczenia obejmować może także
szyby i inne elementy szklane od stłuczenia, ryzyko kradzieży oraz
rabunku gotówki w miejscu ubezpieczenia oraz w transporcie.
Dodatkową klauzulą można włączyć ryzyko wandalizmu.


Na jakie punkty w umowie pomiędzy salonem jubilerskim a ubezpieczycielem
powinien zwrócić uwagę właściciel salonu, aby jego
ubezpieczenie obejmowało pełen zakres usług?


Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na definicje zawarte w ogólnych
warunkach ubezpieczenia. Opisane tam będzie czy biżuteria i inne
przedmioty wykonane z metali szlachetnych będą ubezpieczone jako
środki obrotowe czy jako środki pieniężne. Warto zajrzeć także do
wyłączeń odpowiedzialności, czy szkody w mieniu wykonanym z metali
szlachetnych nie będą wyłączone. Zakład ubezpieczeń może także
limitować swoją odpowiedzialność – może mieć miejsce sytuacja, gdy
suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych będzie
znacznie wyższa niż suma ubezpieczenia [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl