Amortyzacja jednorazowa

Nabycie składnika majątku zaliczanego, zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (PIT, CIT) do kategorii środków trwałych wymusza na przedsiębiorcach podjęcie decyzji w zakresie przyjęcia wariantu amortyzacji.


Naturalne jest dążenie do rozwiązania,
które pozwala na
maksymalne skrócenie czasu,
w którym środek trwały jest
amortyzowany, a w efekcie
możliwie szybkie przeniesienie wartości nabytego
składnika majątku w ciężar podatkowych
kosztów uzyskania przychodów.STOSOWANIE PRZEPISÓW


Jednym ze sposobów na odpisy amortyzacyjne
jest możliwość dokonania jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego całej wartości środka
trwałego. Omawiając zatem tę niezwykle
korzystną dla podatników metodę amortyzacji
należy wskazać na ustalone warunki pozwalające
na jej stosowanie. Odpowiednio, od
strony podmiotowej podatnikami uprawnionymi
do takiej amortyzacji są wyłącznie mali
podatnicy w rozumieniu przepisów ustaw o
podatkach dochodowych a zatem ci, u których
wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym
nie przekroczyła wraz z podatkiem
VAT równowartości 1 200 000 euro (w roku
2011 – 4 736 000 zł) oraz podatnicy, którzy w
roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie
działalności gospodarczej.
Należy jednak pamiętać, że obowiązujące
przepisy ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych przewidują wyłączenie niepozwalające [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Marek Piotrowski