Nowe zmiany w podatku VAT

pj_2011_05-85.jpg1 kwietnia weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów ustawy o podatku VAT. Nowelizacja ta jest już drugą zasadniczą zmianą w bieżącym roku podatkowym.


Przedmiotem szczególnego zainteresowania są zmiany w regulacji dotyczącej nieodpłatnej dostawy towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług.


Zmiany w nowym prawie

Warto zauważyć, że według nowych przepisów każde nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika uznaje się za dostawę towarów, a zatem czynność podlegająca opodatkowaniu, o ile tylko przy nabyciu tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dla kwalifikacji nieodpłatnego przekazania towarów jako ich dostawy bez znaczenia pozostaje fakt, czy przekazanie to nastąpiło na cele związane czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem.


Refakturowanie usług

Kolejną istotną kwestię stanowi wprowadzenie przepisu art. 8 ust. 2a doprecyzowującego zagadnienie refakturowania usług. W myśl tej regulacji za usługę podlegającą opodatkowaniu uznaje się przypadek, w którym podatnik działając we własnym imieniu lecz na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usługi. [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Marek Piotrowski