Jakość w Legnicy

317 prac 189 artystów z 30 państw – tak imponującą liczbę obiektów ocenili jurorzy 31. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „Jakość”. Organizator podał nazwiska zakwalifikowanych, laureatów poznamy w maju w czasie Legnickiego Festiwalu Srebro.

pj-2023-01h-05

Artyści z niemal każdego zakątka Europy, a także z odleglejszych rejonów, takich jak Iran, Izrael, Tajwan, Chiny czy Korea Południowa stanęli do twórczej rywalizacji, podejmując – każdy na własny, indywidualny sposób – temat bieżącej edycji „Jakość”. Część twórców pokusiła się o refleksję nad jakością w biżuterii i w sztuce współczesnej w ogóle. Inni zaś podążyli tropem pytania o tematy ogólnoludzkie i uniwersalne, zastanawiając się szczególnie nad aspektem jakości życia, która – mimo nieznanego wcześniej w historii ludzkości postępu technologicznego – wydaje się systematycznie i niepokojąco spadać. Czy więcej to zawsze lepiej?

Czy fast to lepiej niż slow? Czy jest dziś sens, aby zadawać pytanie: mieć czy być? Jurorzy mieli niełatwe zadanie – nie ułatwiła go mnogość interpretacji tematów, a także technologii, technik i materiałów użytych przez artystów. Podczas trwających dwa dni obrad (9-10 lutego 2023 r.) spośród zgromadzonych w legnickiej galerii biżuterii i obiektów dokonali wyboru 40 prac na wystawę główną oraz zadecydowali o przyznaniu nagród.

Kulminacja Legnickiego Festiwalu Srebro

Nazwiska laureatów pozostaną tajemnicą aż do momentu kulminacji Legnickiego Festiwalu Srebro, która odbędzie się 5-6 maja 2023 r. Wystawę pokonkursową będzie można oglądać do 2 lipca w Galerii Sztuki w Legnicy, a prace niezakwalifikowane trafią na tradycyjny pokaz „Holownia”, który będzie prezentowany do 4 czerwca w holu Starego Ratusza. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej to najważniejszy, ale niejedyny element Legnickiego Festiwalu Srebro, jednego z największych przeglądów biżuterii artystycznej w Europie. Tegoroczna odsłona legnickiego Srebra to 12 wystaw zlokalizowanych w centrum miasta.

Pokazy indywidualne i zbiorowe twórców z Polski i zagranicy ukażą szerokie spektrum najnowszych dokonań w dziedzinie biżuterii artystycznej. Nie zabraknie ekspozycji z dobrze znanych cykli – Sylwetki Twórców (tym razem wystawy Jolanty Gazdy i Kirsten Plank), Srebrne Szkoły (pokaz twórczości studentów i pedagogów Narodowej Akademii Sztuk w Oslo) i Debiuty (w tym roku swoją pierwszą wystawą, która stanowi nagrodę galerii sztuki w konkursie Projekt, organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, pochwali się Patryk Caban). Wystawom biżuterii towarzyszyć będą prezentacje plakatu i fotografii odnoszące się do tematu „Jakość”. 