TIKTOK dla branży jubilerskiej

23 marca istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zastosowania aplikacji Tiktok w biznesie. 

Celem szkolenia jest  zaznajomienie uczestników z działaniem i obsługą aplikacji Tiktok. W ramach szkolenia zostaną omówione jej najważniejsze funkcje, ustawienia profilu i interakcje. Poruszone zostaną też kwestie nagrywania i edycji filmów zarówno bezpośrednio w aplikacji, jak i tych dodanych z galerii telefonu. Zakresem tematyki szkolenia jest objęty również algorytm działania aplikacji, szczegółowy opis schematu sprawdzania filmu przez aplikację oraz narzędzia ułatwiające generowanie pomysłów i treści wideo.   Po wysłuchaniu części prawnej uczestnicy poznają najważniejsze punkty regulaminu platformy TikTok, związane z prawami autorskimi oraz podstawowe zasady korzystania z cudzej twórczości, dzięki czemu legalnie i bez dodatkowych kosztów będą gotowi tworzy własne materiały marketingowe. Zapoznają się z katalogiem przykładowych działań niedozwolonych i będą w stanie samodzielnie oszacować ryzyko naruszania praw autorskich w mediach społecznościowych.  Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za  marketing internetowym, które chciałyby rozszerzyć pole swoich działań promocyjnych na nową obiecującą platformę o wielomilionych zasięgach.

Szczegółowe informacje https://www.cpi.com.pl