Artykuły z działu

Przeglądasz dział RAPORT (id:59)
w numerze 01/2020 (id:178)

Ilość artykułów w dziale: 1

pj-2020-01

Promocja polskich specjalności eksportowych

Polska biżuteria może stać się polskim towarem eksportowym numer jeden. Aby się jednak tak stało, zarówno producenci, jak i jubilerzy muszą zrobić wszystko, co w nich mocy, by wypromować polskie drogocenności na zagranicznych rynkach. Nie można bowiem pozwolić, aby nasze klejnoty były noszone i podziwiane tylko przez naszych rodaków.

pj-2019-06v-09

Dzięki subwencjom Ministerstwa Rozwoju branża jubilerska może ubiegać się o dofinansowanie na promowanie swojej pracy za granicą. Może warto skorzystać z okazji i ubiegać się o pieniądze, które mogą pomóc nie tylko pojedynczym producentom, ale całemu krajowi i sprawić, że najbardziej rozpoznawalnym polskim produktem na świecie będzie nasza biżuteria.

Rządowa pomoc

Ministerstwo Rozwoju, którego celem jest promowanie rodzimych produktów markowych oraz wzmacnianie wizerunku naszego kraju i polskiej gospodarki na świecie, przygotowało 12 branżowych programów promocji wpisujących się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Realizuje również duże przedsięwzięcia promocyjne na najważniejszych imprezach targowych na świecie. W związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju został opracowany program promocji adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP. Program zakłada realizację działań promocyjnych, m.in. organizację Polsko- -Emirackiego Forum Gospodarczego oraz Polish Games Show. Będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r. Program promocji objęty jest projektem „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Równolegle Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałanie 3.3.3 PO IR. Daje on przedsiębiorcom możliwość otrzymania wsparcia finansowego na udział w działaniach określonych w programach promocji.

Go to Brand

Celem konkursu „Go to Brand” jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie można przeznaczyć na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne oraz na sfinansowanie kosztów usługi doradczej pozwalającej na wypromowanie firmy za granicą. Z dofinansowania może skorzystać każda mikro-, mała i średnia firma jubilerska lub złotnicza, której lokalizacja projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie. Firma może maksymalnie otrzymać 425 670 zł. Wsparcie wynosi do 85 proc. wartości projektu, co oznacza, że wkład firmy ubiegającej się o dofinansowania to co najmniej 15 proc. całkowitego kosztu projektu. Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 11 lutego do 11 marca 2020 r.

Polska na świecie

Pomimo podejmowanych przez różne instytucje działań, których zadaniem jest poprawa wizerunku polskiej gospodarki, Polska i produkty w niej wyprodukowane są nierozpoznawalne na światowym rynku. Oczywiście sytuacja taka ma bezpośredni wpływ na liczbę inwestycji zagranicznych na terenie naszego kraju. Fakt ten przekłada się także na konkurencyjność polskich towarów eksportowych. Warto zauważyć, że z roku na rok warunki te ulegają zmianie, jednak ciągle udział polskich przedsiębiorców w międzynarodowych targach, gdzie mieliby szansę pokazać swoje produkty i usługi, jest przedsięwzięciem, na które ich nie stać. Samodzielnie przedsiębiorca, decydując się na uczestnictwo w targach, musiałby liczyć się z nakładami finansowymi, które z całą pewnością byłyby znacznie wyższe niż zyski, które mógłby na danych targach odnieść. Propozycja Ministerstwa Rozwoju pozwala na ograniczenie kosztów własnych i skorzystanie z dofinansowania.

Polskie klejnoty najlepsze

Chociaż polska biżuteria jest bardzo dobrej jakości, a jej projektanci dokładają starań, aby wzornictwo było niepowtarzalne i zachwyciło wszystkich potencjalnych klientów, to ciągle, mimo starań wielu organizacji, krajowym przedsiębiorstwom brakuje odpowiedniej promocji na światowych rynkach. Brak odpowiedniej promocji jest jedną z głównych przeszkód na drodze do zwycięstwa z zagranicznymi producentami biżuterii. Ministerstwo Rozwoju stawia sobie za cel przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy. Jego podstawowym zadaniem jest poprawa wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych. Program zakłada także poszerzenie ich wiedzy zarówno o Polsce, jak i o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt ma za zadanie także zwiększenie inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych oraz wspieranie rozwoju branż uznanych za priorytetowe. Ministerstwo wychodzi z założenia, że budowanie nowego wizerunku polskiej gospodarki i kraju jest możliwe poprzez wykreowanie nowych, silnych marek, będących polskimi specjalnościami eksportowymi. A jedną z nich z całą pewnością jest polska biżuteria.

Okazja, która może się nie powtórzyć

Polska branża jubilerska nie powinna marnować okazji, jaką stwarza Ministerstwo Rozwoju. Udział w międzynarodowych spotkaniach branży i prezentowanie tam swojej biżuterii jest nie tylko szansą na znalezienie nowych kontrahentów i pomnożenie swoich zysków, ale także możliwością promocji Polski poprzez prezentowanie biżuterii. Nasze drogocenności mogą bowiem stać się pierwszym produktem eksportowym, być wizytówką naszego kraju, który może być kojarzony tylko przez jej pryzmat. A taką okazję szkoda byłoby zmarnować.  Karol Kulej