Artykuły z działu

Przeglądasz dział PRAWO (id:40)
w numerze 03/2013 (id:121)

Ilość artykułów w dziale: 1

pj-2013-03-01

Bizuteria na zamówienie

Klienci salonów jubilerskich coraz częściej decydują się na zamawianie w salonach jubilerskich biżuterii autorskiego projektu. Niejednokrotnie jednak biżuteria wykonana przez złotnika nie spełnia oczekiwań zamawiającego. Kłopotów wynikających z nieporozumień można uniknąć stosując się do polskiego prawodawstwa.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nakłada na projektantów biżuterii obowiązki, których wypełnienie sprawi, że klienci salonów jubilerskich i galerii z biżuterią autorską nie będą mogli wysuwać wobec nich żadnych roszczeń.

pj-2013-03-38

Obowiązki sprzedawcy

Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie kupującego o cenie biżuterii oraz jej właściwościach. W momencie sprzedaży biżuterii klient musi wiedzieć, jaki rodzaj biżuterii kupuje, z jakiego materiału jest ona wykonana, w jaki sposób powstała, jaka firma jest jej producentem bądź importerem. Jednocześnie ustawodawca nakłada na sprzedawcę obowiązek poinformowania klienta o sposobie użytkowania biżuterii oraz jej przechowywania. Jeżeli sprzedający spełni te warunki, klienci salonów jubilerskich nie mogą rościć sobie prawa do zwrotu bądź wymiany towaru bez podania przyczyny. Jednak najwięcej trudności przysparzają właścicielom salonów z biżuterią klienci, którzy decydują się na zamówienie kosztowności według autorskiego projektu. W tym przypadku sprzedawca, aby uniknąć nieporozumień i roszczeń wysuwanych przez klientów, musi podpisać z zamawiającym umowę.

 

Szczegółowa umowa sprzedaży

Z artykułu 2 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej wynika, że przy sprzedaży na zamówienie według wzoru oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Przyjmując zamówienie na wykonanie biżuterii według autorskiego projektu należy umieścić w umowie wszelkie informacje. Jak podkreślają prawnicy, dobrze dołączyć do umowy projekt biżuterii wykonany metodą 3D. Dzięki komputerowej wizualizacji zarówno kupujący, jak i sprzedający, są świadomi swoich zobowiązań. Bardzo ważną kwestią jest umieszczenie w umowie informacji na temat materiału użytego do produkcji biżuterii. Jeśli w biżuterii umieszczone zostaną kamienie szlachetne warto dołączyć do umowy ich certyfikat bądź dokładnie sklasyfikować dany kamień. Projektant biżuterii powinien w umowie określić także czas wykonywania dzieła oraz termin odbioru biżuterii.

 

Metale i kamienie zamawiającego

Artykuł 4 Ustawy wskazuje, że w przypadku indywidualnego uzgadniania i podpisania umowy, kupujący nie może rościć sobie praw wobec sprzedającego, jeśli ten wykonał działo zgodnie ze wskazanym w umowie wzorem. Podkreślenia wymaga fakt, że zamawiający ma prawo umieścić w biżuterii metale i kamienie szlachetne dostarczone przez siebie. Jednak twórca biżuterii nie ponosi odpowiedzialności nawet jeśli zamówiona biżuteria nie jest wykonana zgodnie z umową, jeśli ta niezgodność spowodowana jest materiałem dostarczonym przez kupującego.