Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie. Zamknij to okno informacyjne

05/2019 | Polski Jubiler


Artykuły z działu

Przeglądasz dział WARSZTAT JUBILERSKI (id:48)
w numerze 05/2019 (id:175)

Ilość artykułów w dziale: 1

pj-2019-05

Bezpieczeństwo jak złoto

Złoto dla jego nabywcy od lat kojarzy się z bezpieczeństwem, pewnością, spokojem i długoterminową lokatą na niepewne czasy.

Zrzut ekranu 2019-10-21 o 11.20.03

Czy bezpieczeństwo złota, kruszcu będącego przedmiotem obrotu handlowego, obróbki lub towarem na półce jubilerskiej, przez przedstawicieli branży jubilerskiej postrzegane powinno być podobnie? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, ale po kolei. Każda profesjonalnie działająca firma, dla której przedmiotem biznesu jest złoto, odpowiednio zabezpiecza je w sejfie, posiada system alarmowy, system telewizji przemysłowej, monitoring z ochroną i inne dostosowane do swoich potrzeb zabezpieczenia budowlane, techniczne i elektroniczne. Nie będę szczegółowo i bezpośrednio odnosił się do poszczególnych form i rozwiązań technicznych związanych z poziomem tych zabezpieczeń. Pomijam również sposób wykorzystywania, użytkowania, obsługi i administrowania tych jakże ważnych urządzeń i systemów zabezpieczeń w codziennym użytkowaniu – to temat na zupełnie inny artykuł. Poruszę kwestię trzech niematerialnych kierunków bezpieczeństwa, które pomijane i marginalizowane nie dają sposobności zaprezentowania swoich potencjalnych możliwości rozwoju branży.

Bezpieczeństwo zarządzania – to pewność

Zarządzanie firmą, w której działalność jest oparta na „produktach” na bazie złota, obarczona jest dużym ryzykiem jego utraty, sprzeniewierzenia lub kradzieży. Działalność firmy jubilerskiej podlega również regulacjom prawnym związanym z obrotem, procesowaniem, przechowywaniem, transportem oraz odpowiednim zabezpieczeniem i ochroną złota, co powoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich procedur i rozwiązań zarządczych. Istotnymi zagadnieniami wpływającymi na bezpieczne zarządzanie firmą jest poziom i charakter współpracy oraz zarządzanie poziomem ryzyka obrotu złota w relacjach biznesowych z partnerami, dostawcami i podwykonawcami. Kluczową rolą jest również przedstawienie firmy jako wiarygodnego i zaufanego partnera w relacjach i kontaktach z naszymi klientami. Obecnie firmy coraz skuteczniej zarządzają i dbają o cyberbezpieczeństwo swoich systemów i rozwiązań IT oraz bezpieczeństwo wrażliwych i krytycznych dla ich funkcjonowania informacji. Sprawne i skuteczne zarządzanie firmą zgodnie z ustalonymi i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa dostosowanymi do określonych potrzeb daje pewność w funkcjonowaniu oraz zmniejsza ryzyko strat materialnych i wizerunkowych w biznesie.

Bezpieczeństwo organizacji – to spokój

Przepisy prawa oraz wymogi polis ubezpieczeniowych jasno określają i regulują wymagany poziom zabezpieczenia wartości pieniężnych, które każda firma oferująca swoim klientom produkty ze złota powinna spełnić. Organizacja i administrowanie poziomami bezpieczeństwa oraz określenie wewnętrznej odpowiedzialności za poszczególne procesy i działania pracowników lub działów w firmie są bardzo istotne dla zapewnienia gwarancji sprawnego funkcjonowania i zarządzania biznesem. Zmiana sposobu organizacji i postrzegania w firmie obszarów działalności pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz odpowiednio wprowadzone i zaplanowane w czasie działania – to nie tylko spokój w funkcjonowaniu biznesu, ale także pewna inwestycja na lata.

Bezpieczeństwo pracowników – to długotrwała lokata

Ustalenie i określenie jasnych i przejrzystych zasad organizacyjnych oraz procedur funkcjonowania i wykonywania przez pracowników branży jubilerskiej swoich obowiązków ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa firmy i samych pracowników. Jasno określone zasady i skodyfikowane w przejrzystej polityce bezpieczeństwa firmy, tworzą dwa oczekiwane założenia i cele. Pierwszy – to określenie zasad funkcjonowania i obowiązków pracownika, szczególnie na jego stanowisku, które regulują nadzór wykonywanych zadań przez przełożonych oraz weryfikację powierzonych materiałów lub wyrobów. Drugi – to zapewnienie pracownikom wysokiego poczucia pewności i spokoju w wykonywaniu przez nich zadań zawodowych, połączonego ze świadomością i odpowiedzialnością za powierzone materiały lub wyroby. Ważnym aspektem w kreowaniu bezpieczeństwa wszystkich pracowników w firmie, w szczególności tych, którzy mają dostęp do złota, jest skuteczna komunikacja, przedstawiająca i określająca potencjalne zagrożenia oraz wyjaśniająca nurtujące pracowników, wcześniej niedoprecyzowane, nieopisane i niewyjaśnione kwestie. Pracownik firmy z branży jubilerskiej musi mieć świadomość i pewność, że jest odpowiednio zarządzany i funkcjonuje w zorganizowanym i przewidywalnym miejscu pracy. Miejscu zapewniającym mu spokojną i przyjazną atmosferę oraz bezpieczne warunki wykonywania swoich obowiązków w dłuższej perspektywie – dla firmy to lokata na przyszłość. Organizując pracownikom bezpieczne warunki pracy, nie tylko podnosimy ich poziom zaangażowania w firmie, ale także budujemy ich własne poczucie bezpieczeństwa w życiu prywatnym. Wielokrotnie spotykałem się z opiniami pracowników, dla których wprowadzane zmiany w zarządzaniu oraz zasadach organizacji pracy były w pierwszym etapie niezrozumiałe i kłopotliwe. Ci sami pracownicy po bezpośredniej rozmowie twierdzili, że wreszcie jest wszystko jasne i przejrzyste, oraz okazywali zadowolenie z faktu, że nowe zasady bezpieczeństwa uporządkowały sposób i zasady działania firmy oraz „odczarowały” stare zwyczaje i zależności.

Robert Kuliński
Konsultant bezpieczeństwa – skuteczny w działaniu praktyk i organizator bezpieczeństwa biznesu. Ekspert i propagator innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bezpiecznego obrotu i transportu wartości pieniężnych. Założyciel firmy Bezpiecznie Doradzi.pl; www.doradzi.pl