Artykuły z działu

Przeglądasz dział PROBLEM BRANŻY (id:58)
w numerze 01/2017 (id:154)

Ilość artykułów w dziale: 1

pj-2017-01

Bursztyn na zakręcie

Rynek bursztynowy dynamicznie się zmienia. Chińczycy nie są już zainteresowani kupnem naszego skarbu narodowego, a pomysłów na jego wykorzystanie brakuje. Wysokie ceny surowca, brak klientów w polskich salonach jubilerskich, znacznie mniejszy eksport, powodują stagnację w branży.

pws-2017-02t-10

Optymizmem nie napawa także nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. Bursztynnicy mają ciężki orzech do zgryzienia. Trudno bowiem przewidzieć, jak będzie wyglądała polska branża bursztynnicza w najbliższym czasie.

Nowe prawo

Nowelizacja prawa z całą pewnością przełoży się na wzrost cen na polskim rynku jubilerskim. Ustawa zakłada bowiem, że bursztyn zostanie poddany procedurze koncesyjnej na poszukiwanie i wydobycie. Koncesję wydawać będzie nie jak dotychczas marszałek województwa lub starosta, ale minister do spraw środowiska. Proponowane zapisy wprowadzają sankcje za nielegalne poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie bursztynu. Kwalifikacja czynu ma zostać zmieniona z wykroczenia na przestępstwo, a także zostaną znacznie zwiększone kary finansowe – adekwatnie do wartości strat ponoszonych przez Skarb Państwa oraz zniszczeń środowiska spowodowanych nielegalnym wydobywaniem bursztynu. Proponowana stawka opłat podwyższonych dla nielegalnego wydobycia bursztynu to 400 tys. zł. za każdy rozpoczęty kilometr terenu objętego działalnością. Nowelizacja zakłada podniesienie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie. Do tej pory wynosiła ona nieco ponad 10 złotych za kilogram, teraz ma wzrosnąć do 800 złotych. Zmiana ma dotknąć także przeniesienia prawa własności do bursztynu. Skarb Państwa będzie właścicielem surowca, a nie jak jest obecnie – właściciel nieruchomości, na której został on znaleziony, czy przedsiębiorca. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami ministerstwa w zakresie proponowanych zmian. Bursztynnicy starają się wynegocjować lepsze warunki, szczególnie zależy mi na obniżeniu kosztów za wydobycie, dyskutują także na temat koncesji. Starają się wypracować kompromis, który zadowoliłby obie strony, trudno jednak przewidzieć jak skończą się prowadzone rozmowy.

Sprzedaż biżuterii na rodzimym rynku

Producenci bursztynnowej biżuterii od kilku sezonów przygotowywali kolekcje biżuterii pod kątem rynków azjatyckich. Niestety zmniejszone zainteresowanie Chińczyków polską biżuterią, spowodowało, że branża poszukuje nowych rynków zbytu. W Polsce biżuteria z bursztynem sprzedaje się nadal na poziomie poniżej zadowalającego. Bursztyn potrzebuje nowego otwarcia, promocji. Należy także pamiętać, że barierą dla polskich klientów jest cena biżuterii z bursztynem. Stąd też coraz większa liczba firm produkujących biżuterię z bursztynem zastanawia się nad eksportem swoich wyrobów poza granice kraju. Kierunki, które rozważają sobą bardzo różne – najczęściej decydują się na wejście ze swoją biżuterią na rynek europejski. Jednak co odważniejsi zaczynają szukać zbytu na swoje wyroby w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach. Bursztynnicy nie mogą bowiem stać w miejscu, muszą szukać miejsc, gdzie ich biżuteria będzie chętnie kupowana. Jednak znalezienie nowego rynku zbytku jest zadaniem trudnym, szczególnie dla małych, jednoosobowych firm. Warto więc skorzystać z platform internetowych, które swoim zasięgiem docierają do klientów z całego świata. Samodzielne wystawianie swojej biżuterii na zagranicznych targach czy próba promocji za pośrednictwem tamtejszej prasy branżowej jest dość kosztowna i nie musi przynieść oczekiwanych skutków. Dlatego warto korzystać ze stron internetowych, które powalają na stosunkowo tanią promocję biżuterii bursztynowej.

Wsparcie un ijn e

Pewnego rodzaju rozwiązaniem dla branży bursztynnowej jest skorzystanie z unijnych dotacji przeznaczonych na promocję bursztynu, jego eksport oraz wsparcie dla firm wprowadzających nowatorskie rozwiązania technologiczne w zakresie obróbki surowca. Branża jubilerska może skorzystać z szansy jaką daje program Inteligentny Rozwój 2017-2019. Jest program operacyjny w ramach perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. PO IR to drugi pod względem budżetu program w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dofinansowuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców, ale nie tylko. PO IR oferuje także wsparcie dla działań ukierunkowanych m.in. na ochronę własności pr zemys łowej , usługi doradcze dla MŚP, świadczone przez jednostki naukowe czy też rozwój eksportu poprzez promocję polskich marek produktowych.

Szans a dla branży

Zmiany dokonujące się na naszych oczach w branży jubilerskiej mogą paradoksalnie więcej korzyści niż strat. Zmiana wzornictwa i asortymentu, otwarcie na nowe rynki mogą sprawić, że bursztynnicy będą mieli lepsze warunki rozwojowe niż obecnie. Promocja bursztynu na rynku europejskim z całą pewnością sprawi, że także klienci w polskich salonach jubilerskich będą znacznie częściej kupować ten rodzaj biżuterii. A zwiększenie sprzedaży bursztynu w naszym kraju jest celem, jaki branża jubilerska stawia sobie już od dawna